ZAPRASZAMY NA ZAWODY SIATKÓWKI PLAŻOWEJ.
XXVIII MISTRZOSTWA IŁAWY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET, MĘŻCZYZN I PAR MIESZANYCH IŁAWA 2023

REGULAMIN
XXVIII MISTRZOSTWA IŁAWY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET, MĘŻCZYZN I PAR MIESZANYCH
IŁAWA 2023

1. ORGANIZATOR:
– IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
– MKS ZRYW–VOLLEY Iława

2. CEL ZAWODÓW:
– popularyzacja Siatkówki Plażowej w Iławie i okolicach
– rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową w Iławie i okolicach

3. TERMIN I MIEJSCE:
– data rozpoczęcia zawodów: 2 lipca 2023r.(niedziela) Turniej Kobiet, Mężczyzn i Par Mieszanych od godziny 10.00.
Zapisy i weryfikacja od godz 9.15 do 9:45. Turniej Par Mieszanych ze względu na udział części zawodniczek i zawodników w turnieju kobiet i mężczyzn, rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 12:00
– zawody będą rozegrane na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w turniejach uczestniczą zespoły kobiet, mężczyzn i par mieszanych
– w turniejach mogą uczestniczyć osoby będące mieszkańcami Powiatu iławskiego, którzy zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 20 zł od osoby.
– organizator w szczególnych przypadkach może skorzystać z przyznania tzw. „dzikiej karty” uczestnictwa w zawodach (maksymalnie do dwóch par w każdej kategorii) i dotyczy to tylko jednej osoby z zespołu, w tej sprawie prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem – Mieczysław Pietroczuk tel. 601 309 697 (w dniu zawodów przyznanie tzw. ”dzikiej” karty nie będzie rozpatrywane)
– wszyscy zawodnicy zgłaszając się do turnieju oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność i że nie występują u nich przeciwwskazania zdrowotne do udziału w turnieju
– zawodnik zgłaszając się, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
– turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów, w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “Brazylijskim”
– mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów wodę mineralną
– organizator zapewnia piłki do gry (nie zapewnia piłek do rozgrzewki)

6. NAGRODY:
– najlepsze zespoły otrzymają pamiątkowe puchary i medale.

7. SPRAWY KOŃCOWE:
– Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach z przyczyn niezależnych od organizatora.
– wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w powyższym regulaminie rozpatruje organizator i sędzia główny zawodów
– w turnieju obowiązuje zasada FAIR PLAY (zawodnicy sami sędziują sobie mecze)

ORGANIZATOR