Lorem ipsum dolor

XXVIII MISTRZOSTWA IŁAWY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET, MĘŻCZYZN I PAR MIESZANYCH.

W niedzielę 2 lipca 2023 roku na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie odbyły się Mistrzostwa Iławy w Siatkówce Plażowej. Po raz dwudziesty ósmy do rywalizacji sportowej organizatorzy, ICS,TiR oraz MKS Zryw-Volley Iława zaprosili sympatyków siatkówki plażowej kobiet, mężczyzn oraz pary mieszane. Do turnieju o miano najlepszych w siatkówce plażowej w Iławie i okolicach zgłosiło się pięć par kobiet, dziewięć par mężczyzn oraz dwanaście duetów mieszanych. Poziom gry wzrastał wraz z trwaniem turnieju i był najwyższy gdy zespołom przyszło grać o medale. W turnieju najlepsi w każdej kategorii okazali się wychowankowie MKS Zryw-Volley Iława, wśród kobiet Wiktoria Borszewska i Paula Zięba, wśród rywalizacji mężczyzn najlepsi okazali się Robert Rólkiewicz i Aleks Cichocki natomiast w rywalizacji par mieszanych zwyciężył duet Wiktoria Borszewska i Aleks Cichocki.
Najlepsi w turnieju o Mistrzostwo Iławy otrzymali tradycyjnie medale, puchary oraz pamiątkowe nagrody ufundowane przez Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Iława.
Trener Mieczysław Pietroczuk – bardzo cieszy mnie tak liczny udział w zawodach organizowanych przez nas już od dwudziestu ośmiu lat. Fajnie jest widzieć w zawodach naszych wychowanków, którzy co roku znajdą chwilę by w tym dniu na Dziką Plażę i rywalizować jak za dawnych lat. Bardzo miło jest też oglądać nasze pary klubowe, aktualnie trenujące w Zrywie ale i też nie zabrakło tych amatorsko uprawiających siatkówkę w Iławie i okolicach, których zawsze zachęcamy do udziału i rywalizacji sportowej.
Już za dwa tygodnie rozpoczynamy cykl turniejów – Lato z Beach Volley 2023, na który serdecznie zapraszam wszystkich pasjonatów piłki siatkowej i siatkówki plażowej.
Więcej informacji i regulamin Lato z Beach Volley 2023 na: http://zryw-volley.com/lato-z-bv/

WYNIKI XXVIII MISTRZOSTW IŁAWY
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET:

1.Borszewska Wiktoria/Zięba Paula – Wychowanki Zryw-Volley
2.Dreszler Anna/Fediuk Zlatoslava – Kris-Bus Zryw-Volley Iława
3.Słowik Oliwia/Jakubowska Gabriela – Kris-Bus Zryw-Volley Iława
4.Drozdowska Martyna/Eska Oliwia – Kris-Bus Zryw-Volley Iława
5.Ohakam Sandra/Dolecka Sandra – Kris-Bus Zryw-Volley Iława

WYNIKI XXVIII MISTRZOSTW IŁAWY
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN:

1.Rólkiewicz Robert/Cichocki Aleks – Wychowankowie Zryw-Volley
2.Wilemski Szymon/Rólkiewicz Roman – Wychowankowie Zryw-Volley
3.Brzezinski Łukasz/Olszewski Amadeusz – Iława/Kisielice
4.Błaszczyk Łukasz/Pilarek Marek – Wychowankowie Zryw-Volley
5-6.Aker Bartosz/Józefowicz Kacper – Iława/Rudzienice
5-6.Borszewski Kacper/Nastaj Olgierd – Kris-Bus Zryw-Volley Iława
7-8.Rząca Krzysztof/Rząca Konrad – Wychowanek Zryw-Volley/Kris-Bus Zryw-Volley Iława
7-8.Glen Wiktor/Glen Jan – Iława
9.Groszek Fabian/Ciszewski Wojciech – Kris-Bus Zryw-Volley Iława

WYNIKI XXVIII MISTRZOSTW IŁAWY
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ PAR MIESZANYCH:

1.Borszewska Wiktoria/Cichocki Aleks – Wychowankowie Zryw-Volley
2.Żukowska Zuzanna/Pilarek Marek – Malbork (DK)/ Wychowanek Zryw-Volley
3.Sawicka Katarzyna/Sawicki Miłosz – Wychowanka Zryw-Volley/Ostróda (DK)
4.Zieba Paula/Wilemski Szymon – Wychowankowie Zryw-Volley
5-6.Jakubowska Gabriela/Rząca Konrad – Kris-Bus Zryw-Volley Iława
5-6.Słowik Oliwia/Rząca Krzysztof – Kris-Bus Zryw-Volley Iława/Wychowanek Zryw-Volley
7-8.Ohakam Sandra/Olszewski Amadeusz – Kris-Bus Zryw-Volley Iława/Kisielice
7-8.Dolecka Sandra/Groszek Fabian – Kris-Bus Zryw-Volley Iława
9-12.Drozdowska Martyna/Brzeziński Łukasz – Kris-Bus Zryw-Volley Iława/Iława
9-12.Fediuk Zlatoslava/Borszewski Kacper – Kris-Bus Zryw-Volley Iława
9-12.Eska Oliwia/Ciszewski Wojciech – Kris-Bus Zryw-Volley Iława
9-12.Dreszler Anna/Nastaj Olgierd – Kris-Bus Zryw-Volley Iława

SZKOLENIE W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ I SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW MKS ZRYW-VOLLEY IŁAWA JEST DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ IŁAWA.

UWAGA: Tekst oraz zdjęcia mogą być kopiowane i wykorzystywane w mediach tylko za pisemną zgodą i aprobatą autora – Mieczysław Pietroczuk mietekpietroczuk@gmail.com
zdjęcia: Archiwum Zrywu

REGULAMIN
XXVIII MISTRZOSTWA IŁAWY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET, MĘŻCZYZN I PAR MIESZANYCH – IŁAWA 2023

1. ORGANIZATOR:
– IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
– MKS ZRYW–VOLLEY Iława

2. CEL ZAWODÓW:
– popularyzacja Siatkówki Plażowej w Iławie i okolicach
– rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową w Iławie i okolicach

3. TERMIN I MIEJSCE:
– data rozpoczęcia zawodów: 2 lipca 2023r.(niedziela) Turniej Kobiet, Mężczyzn i Par Mieszanych od godziny 10.00.
Zapisy i weryfikacja od godz 9.15 do 9:45. Turniej Par Mieszanych ze względu na udział części zawodniczek i zawodników w turnieju kobiet i mężczyzn, rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 12:00
– zawody będą rozegrane na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w turniejach uczestniczą zespoły kobiet, mężczyzn i par mieszanych
– w turniejach mogą uczestniczyć osoby będące mieszkańcami Powiatu iławskiego, którzy zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 20 zł od osoby.
– organizator w szczególnych przypadkach może skorzystać z przyznania tzw. „dzikiej karty” uczestnictwa w zawodach (maksymalnie do dwóch par w każdej kategorii) i dotyczy to tylko jednej osoby z zespołu, w tej sprawie prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem – Mieczysław Pietroczuk tel. 601 309 697 (w dniu zawodów przyznanie tzw. ”dzikiej” karty nie będzie rozpatrywane)
– wszyscy zawodnicy zgłaszając się do turnieju oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność i że nie występują u nich przeciwwskazania zdrowotne do udziału w turnieju
– zawodnik zgłaszając się, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
– turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów, w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “Brazylijskim”
– mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów wodę mineralną
– organizator zapewnia piłki do gry (nie zapewnia piłek do rozgrzewki)

6. NAGRODY:
– najlepsze zespoły otrzymają pamiątkowe puchary i medale.

7. SPRAWY KOŃCOWE:
– Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach z przyczyn niezależnych od organizatora.
– wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w powyższym regulaminie rozpatruje organizator i sędzia główny zawodów
– w turnieju obowiązuje zasada FAIR PLAY (zawodnicy sami sędziują sobie mecze)

ORGANIZATOR