ZAPRASZAMY NA ZAWODY SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET, MĘŻCZYZN I PAR MIESZANYCH Z CYKLU LATO Z BEACH VOLLEY IŁAWA 2022
Celem zawodów jest popularyzacja Siatkówki Plażowej oraz wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową w Iławie i okolicach.

Tradycyjnie organizatorem zawodów jest Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz MKS Zryw-Volley Iława, Pan Mieczysław PIETROCZUK tel. 601 309 697,

Zawody rozegrane będą od 26 czerwca 2022 r do 07 sierpnia 2022r na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki od godziny 10:00, według TERMINARZA:

I TURNIEJ KOBIET, MĘŻCZYZN 26 czerwca 2022r. (niedziela)
II TURNIEJ KOBIET, MĘŻCZYZN 24 lipca 2022r. (niedziela)
III TURNIEJ PAR MESZANYCH (MIKST) 07 sierpnia 2022r. (niedziela)

Zapisy i weryfikacja w dniu zawodów od godz 9:15 do 9:45.

W turniejach uczestniczą zespoły kobiet i mężczyzn (1 i 2 turniej) oraz pary mieszane (3 turniej).
W turniejach mogą uczestniczyć osoby które zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 20 zł od osoby oraz poświadczą pisemną zgodę na warunki udziału w zawodach.

Turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów, w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “brazylijskim”, mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS

Po zakończeniu turnieju najlepsze cztery zespoły otrzymają pamiątkowe puchary.

REGULAMIN
ZAWODÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN
Z CYKLU LATO Z BEACH VOLLEY IŁAWA 2022

1. ORGANIZATOR:
– IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
– MKS ZRYW–VOLLEY Iława, Pan Mieczysław PIETROCZUK tel. 601 30 96 97

2. CEL ZAWODÓW:
-rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową
– popularyzacja Siatkówki Plażowej w Iławie i okolicach

3. TERMIN I MIEJSCE:
– zawody rozegrane będą od 26 czerwca 2022 r do 07 sierpnia 2022r według TERMINARZA:
I TURNIEJ KOBIET, MĘŻCZYZN 26 czerwca 2022r. (niedziela)
II TURNIEJ KOBIET, MĘŻCZYZN 24 lipca 2022r. (niedziela)
III TURNIEJ PAR MESZANYCH (MIKST) 07 sierpnia 2022r. (niedziela)
– zawody będą rozegrane na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w turniejach uczestniczą zespoły kobiet i mężczyzn
– w turniejach mogą uczestniczyć osoby które zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 20 zł od osoby.
– wszyscy zawodnicy zgłaszając się do turnieju oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność i że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w turnieju
– zawodnik zgłaszając się, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
– turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów, w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “Brazylijskim”
– mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów wodę mineralną

6. NAGRODY:
– najlepsze cztery zespoły otrzymają pamiątkowe puchary

7. SPRAWY KOŃCOWE:
– wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator i sędzia główny zawodów
– w turnieju obowiązuje zasada FAIR PLAY (zawodnicy sami sędziują sobie mecze)

ORGANIZATOR