ZAPRASZAMY NA ZAWODY SIATKÓWKI PLAŻOWEJ.
XXVII MISTRZOSTWA IŁAWY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET, MĘŻCZYZN I PAR MIESZANYCH IŁAWA 2022
Celem XXVII Mistrzostw Iławy jest popularyzacja Siatkówki Plażowej oraz wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową w Iławie i okolicach.
Tradycyjnie organizatorem zawodów jest Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz MKS Zryw-Volley Iława, Pan Mieczysław PIETROCZUK tel. 601 309 697,

Zawody odbędą się w terminie 10 lipca 2022 roku (niedziela) na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki od godziny 10:00 (turniej kobiet i mężczyzn) Turniej Par Mieszanych ze względu na udział części zawodniczek i zawodników w turnieju kobiet i mężczyzn, rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 12:00

Zapisy i weryfikacja od godz 9:15 do 9:45.

UWAGA !!! W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy będący mieszkańcami Powiatu iławskiego, którzy zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 10 zł od osoby.

Organizator w szczególnych przypadkach może skorzystać z przyznania tzw. „dzikiej karty” uczestnictwa w zawodach (maksymalnie do dwóch par w każdej kategorii) i dotyczy to tylko jednej osoby z zespołu, w tej sprawie prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem – Mieczysław Pietroczuk tel. 601 309 697 (w dniu zawodów przyznanie tzw. ”dzikiej” karty nie będzie rozpatrywane)

Turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów, w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “brazylijskim”, mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS

Po zakończeniu turnieju najlepsze zespoły otrzymają pamiątkowe medale i puchary.

REGULAMIN
XXVII MISTRZOSTWA IŁAWY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET, MĘŻCZYZN I PAR MIESZANYCH
IŁAWA 2022

1. ORGANIZATOR:
– IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
– MKS ZRYW–VOLLEY Iława, Pan Mieczysław PIETROCZUK tel. 601 309 697,

2. CEL ZAWODÓW:
-rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową w Iławie i okolicach
– popularyzacja Siatkówki Plażowej w Iławie i okolicach

3. TERMIN I MIEJSCE:
– data rozpoczęcia zawodów: 10 lipca 2022r.(niedziela) Turniej Kobiet, Mężczyzn i Par Mieszanych od godziny 10.00. Zapisy i weryfikacja od godz 9.15 do 9:45. Turniej Par Mieszanych ze względu na udział części zawodniczek i zawodników w turnieju kobiet i mężczyzn, rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 12:00
– zawody będą rozegrane na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w turniejach uczestniczą zespoły kobiet, mężczyzn i par mieszanych
– w turniejach mogą uczestniczyć osoby będące mieszkańcami Powiatu iławskiego, którzy zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 10 zł od osoby.
– organizator w szczególnych przypadkach może skorzystać z przyznania tzw. „dzikiej karty” uczestnictwa w zawodach (maksymalnie do dwóch par w każdej kategorii) i dotyczy to tylko jednej osoby z zespołu, w tej sprawie prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem – Mieczysław Pietroczuk tel. 601 309 697 (w dniu zawodów przyznanie tzw. ”dzikiej” karty nie będzie rozpatrywane)
– wszyscy zawodnicy zgłaszając się do turnieju oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność i że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w turnieju
– zawodnik zgłaszając się, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
– turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów, w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “Brazylijskim”
– mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów wodę mineralną

6. NAGRODY:
– najlepsze zespoły otrzymają pamiątkowe puchary i medale.

7. SPRAWY KOŃCOWE:
– wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator i sędzia główny zawodów
– w turnieju obowiązuje zasada FAIR PLAY (zawodnicy sami sędziują sobie mecze)

ORGANIZATOR