Tradycyjnie organizatorzy zawodów: Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz MKS Zryw-Volley Iława – trener Mieczysław Pietroczuk zapraszają na Zawody Siatkówki Plażowej z cyklu Lato z Beach Volley 2021 – drugi Turniej w kategorii kobiet i mężczyzn.

Zawody odbędą się w terminie 25 lipca (niedziela) 2021
Zapisy i weryfikacja od godz 9:15 do 9:45.
Rozpoczęcie turnieju godzina 10:00.

UWAGA !!! W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy którzy zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 10 zł od osoby.

Turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów, w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “brazylijskim”, mecze rozgrywane będą wg.Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS.
Wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator i sędzia główny zawodów, w turnieju obowiązuje zasada gry FAIR PLAY (zawodnicy sami sędziują sobie mecze).

Wszyscy uczestnicy turnieju zgłaszając się do zawodów oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność i że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w turnieju.
Zawodnik zgłaszając się, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Po zakończeniu turnieju najlepsze zespoły otrzymają pamiątkowe puchary.

UWAGA !!! Kolejny, ostatni turniej POŻEGNANIE LATA Z BEACH VOLLEY 2021 odbędzie się 8 sierpnia (niedziela) 2021
TYLKO !!! w kategorii Mikst (mieszanej)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

REGULAMIN

ZAWODÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN 

Z CYKLU LATO Z BEACH VOLLEY

IŁAWA 2021

  1. ORGANIZATOR:

IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

– MKS ZRYW–VOLLEY Iława, Pan Mieczysław PIETROCZUK tel. 601 30 96 97

  1. CEL ZAWODÓW:

-rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową       

– popularyzacja Siatkówki Plażowej w Iławie i okolicach

  1. TERMIN I MIEJSCE:

– zawody rozegrane będą od  04 lipca 2021 r  do 08 sierpnia 2021r według TERMINARZA:

I TURNIEJ KOBIET, MĘŻCZYZN 04 lipca 2021r. (niedziela)

II TURNIEJ KOBIET, MĘŻCZYZN 25 lipca 2021r. (niedziela)

III TURNIEJ PAR MESZANYCH (MIKST) 08 sierpnia 2021r. (niedziela)            

– zawody będą rozegrane na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki           

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– w turniejach uczestniczą zespoły  kobiet i mężczyzn  

– w turniejach mogą uczestniczyć  osoby które zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 10 zł od osoby.

– wszyscy zawodnicy zgłaszając się do turnieju oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność i że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w turnieju

– zawodnik zgłaszając się, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów

  1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

– turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów,                 w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “Brazylijskim”

– mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS

– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów wodę mineralną

  1. NAGRODY:

– najlepsze cztery zespoły otrzymają pamiątkowe puchary                  

  1. SPRAWY KOŃCOWE:

– wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator i sędzia główny zawodów

– w turnieju obowiązuje zasada FAIR PLAY (zawodnicy sami sędziują sobie mecze)  

ORGANIZATOR