MKS Zryw-Volley Iława oraz Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
ZAPRASZAJĄ NA ZAWODY SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W KATEGORII MIESZANEJ Z CYKLU LATO Z BEACH VOLLEY IŁAWA 2022,
Trzeci turniej odbędzie się 7 sierpnia 2022 roku na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki od godziny 10:00,zapisy od 9:15 do 9:45
W turnieju uczestniczą zespoły mieszane które zgłoszą się w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45,
wpłacą wpisowe w kwocie 20 zł od osoby oraz poświadczą pisemną zgodę na warunki udziału w zawodach.
Turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów, w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “brazylijskim”, mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS i sędziowane przez uczestniczących zawodników
Po zakończeniu turnieju najlepsze cztery zespoły otrzymają pamiątkowe puchary.

REGULAMIN
ZAWODÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PAR MIESZANYCH
Z CYKLU LATO Z BEACH VOLLEY
IŁAWA 2022

1. ORGANIZATOR:
– IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
– MKS ZRYW–VOLLEY Iława

2. CEL ZAWODÓW:
-rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową
– popularyzacja Siatkówki Plażowej w Iławie i okolicach

3. TERMIN I MIEJSCE:
– zawody rozegrane będą rozegrane w niedzielę 7 sierpnia 2022 roku na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki
od godziny 10:00,zapisy od 9:15 do 9:45

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w turnieju uczestniczą zespoły mieszane
– w turnieju mogą uczestniczyć osoby które zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 20 zł od osoby.
– wszyscy zawodnicy zgłaszając się do turnieju oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność i że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w turnieju
– zawodnik zgłaszając się, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
– turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów, w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “Brazylijskim”
– mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS i sędziowane przez uczestniczących zawodników
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów wodę mineralną
– organizator zapewnia dwie piłki do rozgrywania zawodów (piłki do rozgrzewki we własnym zakresie)

6. NAGRODY:
– najlepsze cztery zespoły otrzymają pamiątkowe puchary

7. SPRAWY KOŃCOWE:
– wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator i sędzia główny zawodów
– w turnieju obowiązuje zasada FAIR PLAY (zawodnicy sami sędziują sobie mecze)