ZAPRASZAMY NA ZAWODY SIATKÓWKI PLAŻOWEJ.
XXVI MISTRZOSTWA IŁAWY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET, MĘŻCZYZN I PAR MIESZANYCH IŁAWA 2021

Celem XXVI Mistrzostw Iławy jest popularyzacja Siatkówki Plażowej oraz wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową w Iławie i okolicach.

Tradycyjnie organizatorem zawodów jest Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz MKS Zryw-Volley Iława, Pan Mieczysław PIETROCZUK tel. 601 309 697,

Zawody odbędą się w terminie 20 czerwca 2021 roku (niedziela) na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki od godziny 10:00 (turniej kobiet i mężczyzn) Turniej Par Mieszanych ze względu na udział części zawodniczek i zawodników w turnieju kobiet i mężczyzn, rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 12:00

Zapisy i weryfikacja od godz 9:15 do 9:45.

UWAGA !!! W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy będący mieszkańcami Powiatu iławskiego, którzy zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 10 zł od osoby.

Organizator w szczególnych przypadkach może skorzystać z przyznania tzw. „dzikiej karty” uczestnictwa w zawodach (maksymalnie do dwóch par w każdej kategorii) i dotyczy to tylko jednej osoby z zespołu, w tej sprawie prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem – Mieczysław Pietroczuk tel. 601 309 697 (w dniu zawodów przyznanie tzw. ”dzikiej” karty nie będzie rozpatrywane)

Turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów, w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “brazylijskim”, mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS

Po zakończeniu turnieju najlepsze zespoły otrzymają pamiątkowe medale i puchary.


REGULAMIN

XXVI MISTRZOSTWA IŁAWY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

KOBIET, MĘŻCZYZN I PAR MIESZANYCH

IŁAWA 2021

 

  1. ORGANIZATOR:

IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

– MKS ZRYW–VOLLEY Iława, Pan Mieczysław PIETROCZUK tel. 601 30 96 97,

e-mail: mietekpietroczuk@gmail.com

  1. CEL ZAWODÓW:

-rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową  w Iławie i okolicach      – popularyzacja Siatkówki Plażowej w Iławie i okolicach

  1. TERMIN I MIEJSCE:

– data rozpoczęcia zawodów: 20 czerwca 2021r.(niedziela) Turniej Kobiet, Mężczyzn i Par Mieszanych od godziny 10.00. Zapisy i weryfikacja od godz 9.15 do 9:45. Turniej Par Mieszanych ze względu na udział części zawodniczek i zawodników w turnieju kobiet i mężczyzn, rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 12:00              

– zawody będą rozegrane na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki           

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– w turniejach uczestniczą zespoły  kobiet, mężczyzn i par mieszanych  

– w turniejach mogą uczestniczyć  osoby będące mieszkańcami Powiatu iławskiego, którzy zgłoszą się do turnieju        w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 10 zł od osoby.

– organizator w szczególnych przypadkach może skorzystać z przyznania tzw. „dzikiej karty” uczestnictwa w zawodach (maksymalnie do dwóch par w każdej kategorii) i dotyczy to tylko jednej osoby z zespołu, w tej sprawie prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem – Mieczysław Pietroczuk tel. 601 309 697 (w dniu zawodów przyznanie tzw. ”dzikiej” karty nie będzie rozpatrywane)

– wszyscy zawodnicy zgłaszając się do turnieju oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność i że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w turnieju

– zawodnik zgłaszając się, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów

  1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

– turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów,                w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “Brazylijskim”

– mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS

– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów wodę mineralną

  1. NAGRODY:

– najlepsze zespoły otrzymają pamiątkowe puchary i medale.                  

  1. SPRAWY KOŃCOWE:

– wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator i sędzia główny zawodów

– w turnieju obowiązuje zasada FAIR PLAY (zawodnicy sami sędziują sobie mecze)  

ORGANIZATOR