W ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło już po raz kolejny Program „Klub” w którym udział bierze duża grupa dzieci uprawiająca Piłkę Siatkowa w MKS Zryw-Volley Iława oraz ich szkoleniowcy.
Od 1 stycznia 2020 roku do 15 listopada 2020 roku w Hali Sportowej „Mechanik” Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz w Miejskiej Hali Sportowo – Widowiskowej w Iławie odbywały się zajęcia siatkarek i siatkarzy MKS Zryw-Volley Iława w ramach Programu „Klub”2020.
Przedmiotem dofinansowania były podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia
sportowe i zakup sprzętu sportowego.
Głównymi celami programu było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
Celem programu była również inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Program „Klub” wspierając kluby sportowe – podmioty funkcjonujące na poziomie lokalnym,
najbliższym obywatelowi – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc
propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć
sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność
pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Zwiększona dostępność oferty sportowej może
przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja,
przemoc itd.). Ponadto, poprzez promocję regularnego udziału w treningach sportowych,
Program „Klub” wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działając na rzecz poprawy stanu
zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego podejmowania aktywności fizycznej oraz
zmniejszenia udziału osób z nadwagą lub otyłością.

UWAGA !!! TRWA NABÓR SIATKARSKI 2020

Zajęcia prowadzą trenerzy Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk
w Miejskiej Hali Sportowo – Widowiskowej w Iławie ul. Niepodległości 11 B
Zainteresowanych uczniów i rodziców prosimy o kontakt telefoniczny z trenerami:
Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk tel. 693 730 038.

WSTĘPNY HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PIŁKI SIATKOWEJ MKS ZRYW-VOLLEY IŁAWA

SZKÓŁKA PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
(Szkoła Podstawowa klasy III-VI),
KADRA „B” DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
(Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII, Szkoła Ponadpodstawowa klasy I)
wtorek, środa, piątek – godzina 16:00 – 17:30
Miejska Hala Sportowo – Widowiskowa w Iławie ul. Niepodległości 11 B

ZESPÓŁ LIGOWY MKS KRIS-BUS ZRYW-VOLLEY IŁAWA (młodziczki, kadetki, juniorki)
(Szkoła Podstawowa klasy VIII, Szkoła Ponadpodstawowa klasy I-III)
wtorek, środa, godzina 15:30 – 17:30 piątek – godzina 16:00 – 18:00
Miejska Hala Sportowo – Widowiskowa w Iławie ul. Niepodległości 11 B

Trenerzy Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk – kontakt tel. 693 730 038

Serdecznie zapraszamy na zajęcia i prosimy o przekazywanie informacji o terminie i godzinach treningów wśród wszystkich uczestników zajęć MKS Zryw-Volley Iława w Miejskiej Hali Sportowo – Widowiskowej w Iławie ul. Niepodległości 11 B

Dodatkowo informujemy że w związku z obecna sytuacją epidemiologiczną będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa zalecane przez Ministerstwo Sportu:

– ćwiczący zabierają na zajęcia swoją wodę do picia w przerwach w treningu.
– weryfikujemy liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
– zapewniamy osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
– osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,
– dezynfekujemy urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
– zapewniamy piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ograniczamy kontakt między grupami korzystających,
– zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego