Zapraszamy sympatyków siatkówki plażowej z Iławy i okolic do udziału w Mistrzostwach Iławy. Tradycyjnie organizatorzy turnieju zapraszają do udziału w zawodach drużyny kobiet, mężczyzn i pary mieszane – miksty.
Nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów, jak zawsze czuwają twórcy tej imprezy sportowej w Iławie, działacze i trenerzy MKS Zryw-Volley Iława Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk. Pomocą jak zawsze służą siatkarki i siatkarze Zrywu, jednocześnie uczestnicy zawodów.

Partnerami w tegorocznych zawodów są: Gmina Miejska Iława, Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, MKS Zryw-Volley Iława oraz Firma Kontra Beach Volley – organizator obozów siatkówki plażowej w Polsce i za granicą. Profesjonalne treningi prowadzone przez doświadczonych, światowej klasy trenerów https://kontrabeach.pl/

Popularyzacja Siatkówki Plażowej, propagowanie rekreacji i ruchu na świeżym powietrzu oraz wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową w Iławie i okolicach to najważniejsze cele promujące Zawodów w Siatkówce Plażowej z Cyklu Lato z Beach Volley.

Zawody odbędą się na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki od godziny 10:00 w terminach:

1 Turniej Kobiet i Mężczyzn – niedziela 21 lipca 2024r.
2 Turniej Kobiet i Mężczyzn – niedziela 28 lipca 2024r.
3 Turniej Par Mieszanych – niedziela 4 sierpnia 2024r.

Zapisy i weryfikacja na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki od godz 9:15 do 9:45 w miejscu zawodów.
WIĘCEJ INFORMACJI i Regulamin Lato z Beach Volley 2024 na: http://zryw-volley.com/lato-z-bv/

REGULAMIN
ZAWODÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET, MĘŻCZYZN i MIKST
Z CYKLU LATO Z BEACH VOLLEY IŁAWA 2024

1. ORGANIZATOR:
– IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
– MKS ZRYW–VOLLEY Iława – Mieczysław PIETROCZUK

2. CEL ZAWODÓW:
– popularyzacja Siatkówki Plażowej w Iławie i okolicach
-rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową

3. TERMIN I MIEJSCE:
– zawody rozegrane będą od 21 lipca 2024 r do 4 sierpnia 2024r według TERMINARZA:
1 Turniej Kobiet i Mężczyzn – niedziela 21 lipca 2024r.
2 Turniej Kobiet i Mężczyzn – niedziela 28 lipca 2024r.
3 Turniej Par Mieszanych (MIKST) – niedziela 4 sierpnia 2024r.
– zawody będą rozegrane na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w turniejach uczestniczą zespoły kobiet i mężczyzn
– w turniejach mogą uczestniczyć osoby które zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 30 zł od osoby.
– wszyscy zawodnicy zgłaszając się do turnieju oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność i że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w turnieju
– zawodnik zgłaszając się, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
– turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów, w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “Brazylijskim”
– mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów wodę mineralną
– organizator zapewnia piłki do gry (nie zapewnia piłek do rozgrzewki)

6. NAGRODY:
– najlepsze cztery zespoły otrzymają pamiątkowe puchary

7. SPRAWY KOŃCOWE:
– Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach z przyczyn niezależnych od organizatora.
– wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w powyższym regulaminie rozpatruje organizator i sędzia główny zawodów
– w turnieju obowiązuje zasada FAIR PLAY (zawodnicy sami sędziują sobie mecze)

ORGANIZATOR