Już po raz dwudziesty dziewiąty zapraszamy sympatyków siatkówki plażowej z Iławy i okolic do udziału w Mistrzostwach Iławy. Tradycyjnie organizatorzy turnieju zapraszają do udziału w zawodach drużyny kobiet, mężczyzn i pary mieszane – miksty.
Nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów, jak zawsze czuwają twórcy tej imprezy sportowej w Iławie, działacze i trenerzy MKS Zryw-Volley Iława Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk. Pomocą jak zawsze służą siatkarki i siatkarze Zrywu, jednocześnie uczestnicy zawodów.

Partnerami w tegorocznych mistrzostwach Iławy są: Gmina Miejska Iława, Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, MKS Zryw-Volley Iława oraz Firma Kontra Beach Volley – organizator obozów siatkówki plażowej w Polsce i za granicą. Profesjonalne treningi prowadzone przez doświadczonych, światowej klasy trenerów https://kontrabeach.pl/

Popularyzacja Siatkówki Plażowej, propagowanie rekreacji i ruchu na świeżym powietrzu oraz wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową w Iławie i okolicach to najważniejsze cele promujące Mistrzostwa Iławy w Siatkówce Plażowej.

Na zawody zapraszamy w niedzielę 7 lipca 2024 roku na Plażę Miejską „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki od godziny 10:00 (turniej kobiet i mężczyzn)
Turniej Par Mieszanych ze względu na udział części zawodniczek i zawodników w turnieju kobiet i mężczyzn, rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 12:00

Zapisy do zawodów i weryfikacja od godz 9:15 do 9:45.

UWAGA !!! W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy będący mieszkańcami Powiatu iławskiego, którzy zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 20 zł od osoby.

Organizator w szczególnych przypadkach może skorzystać z przyznania tzw. „dzikiej karty” uczestnictwa w zawodach (maksymalnie do dwóch par w każdej kategorii) i dotyczy to tylko jednej osoby z zespołu, w tej sprawie prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem – Mieczysław Pietroczuk tel. 601 309 697 (w dniu zawodów przyznanie tzw. ”dzikiej” karty nie będzie rozpatrywane).

Turniej rozegrany będzie: systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż siedem zespołów, w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “brazylijskim”, mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS, zawodnicy sami sędziują mecze.

Po zakończeniu turnieju najlepsze zespoły otrzymają pamiątkowe medale i puchary oraz nagrody dla zwycięzców od partnera turnieju Firmy Kontra Beach Volley.

WIĘCEJ INFORMACJI oraz REGULAMIN ZAWODÓW na: https://zryw-volley.com/mistrzostwa-ilawy/ oraz: www.facebook.com/zryw.volley

SZKOLENIE W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ I SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW MKS ZRYW-VOLLEY IŁAWA JEST DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ IŁAWA.

REGULAMIN
XXIX MISTRZOSTWA IŁAWY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET, MĘŻCZYZN I PAR MIESZANYCH
IŁAWA 2024

1. ORGANIZATOR:
– IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
– MKS ZRYW–VOLLEY Iława

2. CEL ZAWODÓW:
– popularyzacja Siatkówki Plażowej w Iławie i okolicach
– rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową w Iławie i okolicach

3. TERMIN I MIEJSCE:
– data rozpoczęcia zawodów: 7 lipca 2024r.(niedziela) Turniej Kobiet, Mężczyzn i Par Mieszanych od godziny 10.00.
Zapisy i weryfikacja od godz 9.15 do 9:45. Turniej Par Mieszanych ze względu na udział części zawodniczek i zawodników w turnieju kobiet i mężczyzn, rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 12:00
– zawody będą rozegrane na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w turniejach uczestniczą zespoły kobiet, mężczyzn i par mieszanych
– w turniejach mogą uczestniczyć osoby będące mieszkańcami Powiatu iławskiego, którzy zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 20 zł od osoby.
– organizator w szczególnych przypadkach może skorzystać z przyznania tzw. „dzikiej karty” uczestnictwa w zawodach (maksymalnie do dwóch par w każdej kategorii) i dotyczy to tylko jednej osoby z zespołu, w tej sprawie prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem – Mieczysław Pietroczuk tel. 601 309 697 (w dniu zawodów przyznanie tzw. ”dzikiej” karty nie będzie rozpatrywane)
– wszyscy zawodnicy zgłaszając się do turnieju oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność i że nie występują u nich przeciwwskazania zdrowotne do udziału w turnieju
– zawodnik zgłaszając się, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
– turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż siedem zespołów, w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “Brazylijskim”
– mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów wodę mineralną
– organizator zapewnia piłki do gry (nie zapewnia piłek do rozgrzewki)

6. NAGRODY:
– najlepsze zespoły otrzymają pamiątkowe puchary i medale.

7. SPRAWY KOŃCOWE:
– Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach z przyczyn niezależnych od organizatora.
– wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w powyższym regulaminie rozpatruje organizator i sędzia główny zawodów
– w turnieju obowiązuje zasada FAIR PLAY (zawodnicy sami sędziują sobie mecze)

ORGANIZATOR