Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz MKS Zryw-Volley Iława,
ZAPRASZAJĄ NA ZAWODY SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN Z CYKLU LATO Z BEACH VOLLEY IŁAWA 2022,
Drugi turniej odbędzie się 24 lipca 2022 roku na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki
od godziny 10:00,zapisy od 9:15 do 9:45
W turniejach uczestniczą zespoły kobiet i mężczyzn które zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45,
wpłacą wpisowe w kwocie 20 zł od osoby oraz poświadczą pisemną zgodę na warunki udziału w zawodach.
Turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów,
w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “brazylijskim”,
mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS i sędziowane przez uczestniczących zawodników
Po zakończeniu turnieju najlepsze cztery zespoły otrzymają pamiątkowe puchary

REGULAMIN
ZAWODÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN
Z CYKLU LATO Z BEACH VOLLEY
IŁAWA 2022

1. ORGANIZATOR:
– IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
– MKS ZRYW–VOLLEY Iława, Pan Mieczysław PIETROCZUK tel. 601 30 96 97

2. CEL ZAWODÓW:
-rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających Siatkówkę Plażową
– popularyzacja Siatkówki Plażowej w Iławie i okolicach

3. TERMIN I MIEJSCE:
– zawody rozegrane będą od 26 czerwca 2022 r do 07 sierpnia 2022r według TERMINARZA:
I TURNIEJ KOBIET, MĘŻCZYZN 26 czerwca 2022r. (niedziela)
II TURNIEJ KOBIET, MĘŻCZYZN 24 lipca 2022r. (niedziela)
III TURNIEJ PAR MESZANYCH (MIKST) 07 sierpnia 2022r. (niedziela)
– zawody będą rozegrane na Plaży Miejskiej „Dzika Plaża” w Iławie ul. Kajki
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w turniejach uczestniczą zespoły kobiet i mężczyzn
– w turniejach mogą uczestniczyć osoby które zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45, wpłacą wpisowe w kwocie 20 zł od osoby.
– wszyscy zawodnicy zgłaszając się do turnieju oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność i że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w turnieju
– zawodnik zgłaszając się, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
– turniej rozegrany będzie systemem “każdy z każdym” w przypadku zgłoszenia mniej niż osiem zespołów, w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym “Brazylijskim”
– mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów wodę mineralną

6. NAGRODY:
– najlepsze cztery zespoły otrzymają pamiątkowe puchary

7. SPRAWY KOŃCOWE:
– wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator i sędzia główny zawodów
– w turnieju obowiązuje zasada FAIR PLAY (zawodnicy sami sędziują sobie mecze)

ORGANIZATOR

Click here to add your own text