W ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło już po raz kolejny Program „Klub” w którym udział bierze duża grupa dzieci i młodzieży uprawiająca Piłkę Siatkowa w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Zryw-Volley Iława oraz ich szkoleniowcy.
Od 1 stycznia 2021 roku do 15 listopada 2021 roku w Miejskiej Hali Sportowo – Widowiskowej w Iławie oraz Plaży Miejskiej w Iławie, na boiskach do siatkówki plażowej odbywały się zajęcia siatkarek i siatkarzy MKS Zryw-Volley Iława w ramach Programu „Klub”2021.
Przedmiotem dofinansowania były podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe i zakup sprzętu sportowego.
Głównymi celami programu było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
Celem programu była również inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Program „Klub” wspierając kluby sportowe – podmioty funkcjonujące na poziomie lokalnym, najbliższym obywatelowi – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość.
Zwiększona dostępność oferty sportowej może przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc itd.). Ponadto, poprzez promocję regularnego udziału w treningach sportowych.
Program „Klub” wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działając na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego podejmowania aktywności fizycznej.

UWAGA !!! TRWA NABÓR SIATKARSKI

Zajęcia z Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców prowadzą trenerzy Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk.
Zainteresowane dziewczęta i chłopców oraz rodziców prosimy o kontakt telefoniczny z trenerami:
Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk tel. 693 730 038.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ TRENINGOWYCH Z PIŁKI SIATKOWEJ MKS ZRYW-VOLLEY IŁAWA – od 3 września 2021 roku

ZAJĘCIA W GRUPACH:

1.SZKÓŁKA PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW – Szkoła podstawowa klasy IV-VI
w każdy wtorek i środę od godziny 16:00 do 17:30 w Miejskiej Hali Sportowo – Widowiskowej w Iławie ul. Niepodległości 11 B
2.KADRA MŁODZICZKA, MŁODZIK – Szkoła podstawowa klasy VII-VIII
3.KADRA LIGOWA – Szkoła ponadpodstawowa klasy I-III
w każdy wtorek, środę i piątek od godziny 16:00 do 18:00 w Miejskiej Hali Sportowo – Widowiskowej w Iławie ul. Niepodległości 11 b