WŁADZE

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY

ZRYW-VOLLEY IŁAWA

08 lutego 2019

ZARZĄD KLUBU:

 

Mieczysław PIETROCZUK – Prezes MKS Zryw-Volley Iława
Małgorzata PIETROCZUK – Sekretarz  MKS Zryw-Volley Iława
Krzysztyf ŁYZIŃSKI – członek Zarządu MKS Zryw-Volley Iława
Krzysztof SOŁOBODOWSKI - członek Zarządu MKS Zryw-Volley Iława
Jan IWANKOWSKI- członek Zarządu MKS Zryw-Volley Iława
 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Krzysztof RZĄCA - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej

Marzena PIETROCZUK - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Izabela SOŁOBODOWSKA - Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

 

.