NOWE WŁADZE ZRYWU. PO WYBORACH WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO MKS ZRYW-VOLLEY IŁAWA !!!

W piątek 8 lutego 2019 roku w siedzibie klubu w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zryw-Volley Iława.
 
 
Delegaci przybyli na zebranie na kolejną czteroletnią kadencję wybrali nowe władze klubu. Wśród wybranych znaleźli się dotychczasowi działacze klubu, rodzice zawodniczek i zawodników oraz przedsiębiorca związany z klubem z „Mechanika” od wielu lat. Po ukonstytuowaniu się nowe władze klubu przedstawił stary, nowy prezes Mieczysław Pietroczuk. 
 
ZARZĄD KLUBU:
 
1.Mieczysław Pietroczuk – Prezes MKS Zryw-Volley Iława
2.Małgorzata Pietroczuk – Sekretarz  MKS Zryw-Volley Iława
3.Krzysztyf Łyziński – członek Zarządu MKS Zryw-Volley Iława
4.Krzysztof Sołobodowski - członek Zarządu MKS Zryw-Volley Iława
5.Jan Iwankowski - członek Zarządu MKS Zryw-Volley Iława
 
KOMISJA REWIZYJNA:
 
1.Krzysztof Rząca – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej MKS Zryw-Volley Iława
2.Izabela Sołobodowska – członek Komisji Rewizyjnej MKS Zryw-Volley Iława
3.Marzena Pietroczuk – członek Komisji Rewizyjnej MKS Zryw-Volley Iława